Disclaimer

Ieder bezoek aan de website van Huren.nl vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

Algemeen

Huren.nl BV (Kamer van Koophandel 56571372), hierna te noemen Huren.nl, verleent u hierbij toegang tot www.huren.nl en nodigt u uit kennis te nemen van de inhoud van haar website.

Huren.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.huren.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Indien u op of via de website van Huren.nl een concrete aanbieding krijgt, dan wordt die aanbieding gedaan door het verhuurbedrijf waarbij u de uiteindelijke huurdienst afneemt..

Beperkte aansprakelijkheid

Huren.nl is géén webshop; de website geeft slechts een overzicht van het producten en diensten. Daarbij sturen wij jou alleen door naar de betreffende verhuurder. Als je via onze website offertes aanvraagt bij verhuurbedrijven, is Huren.nl niet verantwoordelijk voor het uitbrengen van de offerte. Ook is Huren.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud van de offerte. Evenmin kan Huren.nl aansprakelijk worden gesteld als er fouten in de offerte zitten of als de verhuurder op welk gebied dan ook een gebrekkige dienst (of geen dienst) levert, Bij het huren van het product gaat de bezoeker een overeenkomst aan met de betreffende verhuurder. Daarom is Huren.nl niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens het huren of als gevolg van het huren.

De op www.huren.nl en contact.huren.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Huren.nl.

Het plaatsen van links door Huren.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. Wij doen ons best om te zorgen voor een zo eerlijk mogelijke weergave van de informatie over producten en diensten op onze website, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij het huren van een product of dienst dien je de website van de verhuurder (of diens catalogus) aan te houden als de bron. Huren.nl maakt gebruik van websites van derden. Als je de websites van die derden bezoekt, geldt dat voor zo’n bezoek alléén de voorwaarden van toepassing zijn van de desbetreffende website resp. de betreffende verhuurder.

Gebruikers of aanbieders kunnen zelf inhoud plaatsen op www.huren.nl. Huren.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Huren.nl zal klachten over gebruikers- of aanbiedersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende gepubliceerde content op Huren.nl ligt bij Huren.nl en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander (her)gebruik van gepubliceerde content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huren.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals teksten, afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.huren.nl, te kopieren, op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.